Tepelná čerpadla DAIKIN Altherma

Tepelná čerpadla vzduch voda


Tepelná čerpadla vzduch voda

verze pro tisk

Cenová kalkulace

Nezávazná cenová kalkulace instalace a montáže tepelných čerpadel Altherma Daikin. Cenová kalkulace je zdarma.

Děkujeme za Váš zájem o naše zařízení. Na základě Vámi poskytnutých údajů v tomto formuláři, provedeme orientační cenovou kalkulaci vytápění vašeho objektu tepelným čerpadlem. DAIKIN ALTHERMA.

1. Využití tepelného čerpadla
Vytápění
Ohřev teplé vody
Bazén (krytý celoročně)
Bazén (venkovní sezonně)
Jiné..
2. Topný systém
Radiátory (průměrná tepl.radiátorů do 50°C)
Radiátory (průměrná tepl.radiátorů nad 50°C)
Podlahovka
Kombinovaný (radiátory,podlahovka)
Před rekonstrukcí
Jiné..
3. Stávající zdroj tepla
Elektrokotel
Kotel na pevná paliva (uhlí,koks,dřevo)
Dřevokotel
Kotel na plyn
Akumulační nádrže
Jiné..
4. Údaje o objektu
Novostavba
Tepelná ztráta
Roční spotřeba energie (Kwh,m3,aj../rok)
Vytápěný prostor(m2)
Lokalita (příp.nejbližší město)
Zateplení fasády,stropu (druh,tloušťka)
Obvodové zdivo (druh,tloušťka)
Jiné..
5. Kontaktní údaje
Jméno a příjmení
!
Bydliště
!
Tel/Fax
!
e-mail
!
 
Předpokládaný termín realizace
 
Bez vyplnění kompletních kontaktních údajů se nebudeme schopni Vaší poptávce plně věnovat.
Vyplněný dotazník zašlete tlačítkem odeslat,.V krátké době vám bude zaslána cen.nabídka příp.se vám ozve náš technik.
V případě nestandardní instalace (bazény,prosklené plochy stěn,aj..) zašlete prosím doplňující informace na náš email: elbatzb@gmail.com.
 

[Nahoru ↑]